Boisko sportowe w Muchówce

Obiekt dysponuje szatnią oraz boiskiem do piłki nożnej. Boisko wykorzystywane jest także do celów kulturalno-rekreacyjnych w postaci festynów, pikników i spotkań okazjonalnych mieszkańców Muchówki.

Obiekt obecnie służy Klubowi Sportowemu “Ceramika Muchówka”.