Koło Gospodyń Wiejskich w Chronowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Chronowie to organizacja, którą tworzy łącznie 35 członków koła w tym zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W dniu 03.09.2019 r. z inicjatywy Pani Sołtys Justyny Serwatka powołano komitet założycielski KGW w Chronowie. W tym celu podjęto stosowne uchwały, a członkami komitetu założycielskiego zostały Panie: Anna Cybulska, Sylwia Gut i Maria Pasek. Po dopełnieniu wszelkich formalności w odpowiednich urzędach na kolejnym spotkaniu powołano Zarząd KGW w Chronowie w składzie:
– Pani SYLWIA GUT – Przewodnicząca Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Chronowie
– Pani PATRYCJA WNĘK – Zastępca Przewodniczącego
– Pani ANNA CYBULSKA – Skarbnik.
Zaakceptowany przez Członków KGW w Chronowie, a dostępny u Pani Przewodniczącej, statut KGW określa zasady działania Koła w tym m. in. obszary działania Koła tj.:
1) prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo – kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw rolnych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.
KGW w Chronowie działa od sześciu miesięcy, a już może pochwalić się zorganizowaniem dwóch udanych imprez tj. Andrzejek w dn. 30.11.2019 r. oraz zabawy Walentynkowej w dn. 15.02.2020 r. Na dzień dzisiejszy Koło przygotowuje się do obchodów Świąt Wielkanocnych. Zarząd KGW w Chronowie liczy na dalszą udaną współpracę Członków KGW, a tym samym możliwość podjęcia wielu innych ciekawych inicjatyw.

KGW Chronów