Konkurs “Po mieczu i po kądzieli”

400lat

 

Po mieczu i po kądzieli 

Regulamin Konkursu Najliczniejszych Wiśnickich Rodzin „Po mieczu i kądzieli”

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

 

Cel konkursu:

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych.
 • Umożliwienie spotkania się licznych rodzin w jednym miejscu i czasie.
 • Zebranie jak największej liczby osób, których korzenie rodzinne wywodzą się z Ziemi Wiśnickiej, które będzie miało miejsce podczas obchodów jubileuszu miasta w dniu 12 czerwca 2016r.

 

Warunki udziału:

 • Należy udokumentować pochodzenie najstarszego znanego przodka w linii prostej, mającego swoje korzenie na Ziemi Wiśnickiej i od którego wywodzi się zgłaszana do konkursu gałąź rodowa.
 • Rodzina wyznacza osobę reprezentującą do kontaktu z organizatorem.
 • Do organizatora reprezentant rodziny dostarcza listę żyjących członków rodziny w linii prostej, którzy deklarują stawienie się w dniu finału na wiśnickiej scenie (Załącznik nr 1 do regulaminu) z podaniem adresów członków rodziny celem weryfikacji uczestników konkursu. Dane adresowe wykorzystane zostaną wyłącznie do celów związanych z konkursem.
 • Listy należy dostarczyć do sekretariatu (może być drogą pocztową) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 146128704 z dopiskiem „Konkurs najliczniejszych wiśnickich rodzin”.
 • Istnieje możliwość wykonania drzewa genealogicznego korzystając z darmowej aplikacji na stronie https://www.myheritage.pl/ Po rejestracji na wymienionej stronie można utworzyć w prosty sposób drzewo genealogiczne, a następnie je wydrukować w wielu ciekawych opcjach graficznych. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia.
 • Na podstawie list zgłoszeniowych organizatorzy zakwalifikują najliczniejsze rodziny do udziału w finale.
 • Na dzień finału do organizatora dostarczyć należy oświadczenia potwierdzające stopień pokrewieństwa osób przybyłych na jubileusz z danej wcześniej zgłoszonej (załącznik nr 2 do regulaminu).
 • O wygranej w konkursie decydować będzie największa liczba członków rodziny, która stawi się na scenie na wiśnickim rynku 12 czerwca 2016r.

 

Terminy:

 • Dostarczenie list członków rodzin - do dnia 15 maja 2016r.
 • Weryfikacja list i podanie informacji o zakwalifikowanych rodzinach do finału - do 30 maja 2016r.
 • Finał podczas obchodów jubileuszu 12 czerwca 2016r. (dokładna godzina zostanie podana do wiadomości)

 

Nagrody:

 • Najliczniejsza rodzina, która stawi się na podium 12 czerwca 2016r. w ramach nagrody będzie miała wykonaną profesjonalną sesję zdjęciową.
 • Dla wszystkich osób z rodziny zwycięskiej, którzy stawią się na podium w dniu finału organizatorzy zapewnią posiłek biesiadny na wiśnickim rynku.

 

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji w związku z udziałem w konkursie.
 • Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Logo