Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza

Strażacka Orkiestra Dęta Stary Wiśnicz działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu. Historia jej założenia związana jest z jubileuszem 125. lecia działalności OSP, który miał miejsce w 2015 roku. Podczas przygotowań do zbliżających się uroczystości powstała inicjatywa zebrania muzykujących mieszkańców z miejscowości i stworzenie zespołu, który uświetni obchody i zrealizowano zamysł pod kierunkiem kapelmistrza Krzysztofa Wołowca. W szeregach braci strażackiej było już kilkoro muzyków. W inauguracyjnym występie zagrało 25 instrumentalistów, którzy towarzyszyli przemarszowi z remizy do kościoła i na plac uroczystości. Po powrocie do remizy zagrany został również pierwszy koncert orkiestry, którego odbiorcami byli druhowie, strażacy i przybyła publiczność. Inicjatywa była kontynuowana i zespół sukcesywnie się rozwijał.
Przybywało muzyków, instrumentów i akcesoriów, które pozyskiwano w ramach realizowanych działań i projektów, a środki pozyskiwane były z Gminy Nowy Wiśnicz, Powiatu Bocheńskiego, Województwa Małopolskiego i darczyńców. W programach „Mecenat Małopolski” i „Małopolskie Orkiestry Dęte” pozyskano bęben marszowy, osprzęt do perkusji, flet pikolo, klarnety, trąbki, tubę, pulpity do nut, książeczki i torby marszowe. Sprzęt daje komfort podczas koncertów i przekłada się bezpośrednio na podniesienie poziomu warsztatowego i wartości artystycznej wykonywanej muzyki.
W krótkim pięcioletnim działaniu zespół zdobył już pierwsze nagrody. Na międzypowiatowych Paradach Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu zespół plasował się na III miejscu w 2016 i 2017 roku oraz na II miejscu w 2018 i 2019 roku. W 2019 roku w Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu zespół otrzymał wyróżnienie I stopnia.
Zespół sukcesywnie się rozwija, ukazując swoje osiągnięcia podczas występów i koncertów wzbogacając wiele wydarzeń społecznych, religijnych, patriotycznych czy okolicznościowych w Gminie Nowy Wiśnicz, powiecie bocheńskim, województwie małopolskim. Koncertowali również na Słowacji.