Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym

Już w latach 80-tych w Wiśniczu Małym działało Koło Gospodyń Wiejskich, którego ostatnią przewodniczącą była pani Janina Widełka. Następnie przez dłuższy okres zaprzestano jego działalności aż do października 2014, kiedy to z inicjatywy ówczesnego radnego i sołtysa wsi, powstał pomysł odtworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym. KGW działa formalnie jako stowarzyszenie od marca 2015. Głównym celem KGW jest integracja lokalnej społeczności, nie tylko żeńskiej, ponieważ do Koła należą również mężczyźni. Co więcej, stowarzyszenie zasilają osoby z pobliskich miejscowości. Koło zrzesza kilkunastoosobową grupę. Pomimo zróżnicowanego wieku członkowie znajdują wspólny język i zainteresowania.

Cele statutowe KGW realizuje poprzez spotkania, na których m.in. członkowie wymieniają się sprawdzonymi przepisami kulinarnymi, organizują warsztaty nauki szydełkowania, rękodzieła, wykonywania ozdób świątecznych itp. Stowarzyszenie planuje odnowienie i doposażenie świetlicy poprzez wykorzystanie środków unijnych, w celu organizowania warsztatów takich jak nauka szycia, wspólne gotowanie, spotkania z ciekawymi ludźmi, których założeniem jest próba integracji całych rodzin z terenu naszej gminy.

Siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym jest Świetlica Wiejska dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Zdjęcie grupowe KGW w Wiśniczu Małym

Strona www: 

http://www.wisniczmaly.wordpress.com/