Towarzystwo Miłośników Wiśnicza

Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Nowym Wiśniczu zwany skrótowo Towarzystwem Miłośników Wiśnicza, powstał w 1960 roku z przekształcenia Klubu Dyskusyjnego i włączenia go w struktury istniejącego od kilkudziesięciu lat Stowarzyszenia Bochniaków.

W małym mieście, jakim był Nowy Wiśnicz w latach międzywojennych, zauważyć można było dużą aktywność społeczną. Z grupą inteligencji współpracowali proboszcz parafii ks. Stanisław Król, wieloletni katecheta ks. Józef Białka, notariusz Franciszek Hałatek, rodzina Serafińskich zamieszkująca część dworku zwanego Koryznówką, a od 1939 roku kolejny proboszcz ks. Józef Kozieja. Wiele z wymienionych osób, wspomaganych przez swoich przyjaciół, zaangażowało się w czasie II wojny światowej, działając w strukturach państwa podziemnego, szczególnie w Armii Krajowej.

Rok 1956 otworzył nowe perspektywy przed grupą inteligencji, która pozostała w Nowym Wiśniczu. Na wzór dawnego Towarzystwa Szkoły Ludowej, zaczęli spotykać się ponownie w ratuszu, by dyskutować na temat przyszłości swojej miejscowości. Na spotkania, których inicjatorem był dr Władysław Hipolit Jabłoński, przychodzili: Tomasz Serafiński, Mieczysław Węgrzynek, Wojciech Nowak, Marian Mikulski, Maria Goebel, Jacenty Chodur i Maria Salamon. W momencie, kiedy pojawiła się nieoczekiwana propozycja przyłączenia Klubu Dyskusyjnego do struktur PZPR, podjęto decyzję o wstąpieniu do Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Klub Dyskusyjny stał się oddziałem tego stowarzyszenia. Tak powstało formalnie Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, które w sposób nieprzerwany działa dla dobra i rozwoju materialnych i duchowych obszarów ziemi wiśnickiej, służąc lokalnej społeczności.

Spotkanie członków TMW
Spotkanie członków TMW
Spotkanie członków TMW
Spotkanie członków TMW

Do podstawowych i głównych zadań stowarzyszenia należy: inicjowanie pozytywnych działań dla ziemi wisnickiej, współudział w realizacji inwestycji promujących lokalne zasoby, upamiętnianie dziedzictwa narodowego, wspieranie rozwoju kultury, troskę o zabytki oraz przypominanie o ludziach szczególnie zasłużonych dla naszego środowiska.

Na przestrzeni lat Towarzystwo był inicjatorem wielu działań, niezwykle istotnych dla dobra Ziemi Wiśnickiej. Organizowało okolicznościowe wystawy, odczyty i spotkania dotyczące dziejów Wiśnicza, jego zabytków i ludzi z nim związanych, wycieczki krajoznawcze, szczególnie do miejsc związanych z historią Wiśnicza, przygotowywało druki związane z dziejami miasta. Towarzystwo otoczyło opieką zabytkowe obiekty, zwłaszcza przydrożne figury i cmentarze, wspierało liczne inicjatywy poprawy infrastruktury społecznej: budowę wodociągów, szkoły, wyremontowanie tzw. Koniuchówki, utworzenie w bibliotece działu „wiśniczana”. Działania towarzystwa w znacznej mierze przyczyniły się do przywrócenia Wiśniczowi praw miejskich. W latach 1994 – 2000 Towarzystwo było wydawcą lokalnej gazety „Wiadomości Wiśnickie”. Również stowarzyszenie było inicjatorem obchodów uroczystości z okazji święta narodowego 3-go Maja w kaplicy zamku wiśnickiego, podczas której wręczane są wyróżnienia „Herkules Wiśnicki”.

Strona www: http://www.tmw.iaw.pl/