Nie ma Cię na liście ?

Jeśli jesteś artystą i chcesz aby informacja o twojej twórczości pojawiła się na stronie miasta, wyślij do nas swój biogram, galerię prac, swoje zdjęcie profilowe, dane kontaktowe oraz adres strony internetowej.

Chcemy wspierać indywidualną twórczość osób związanych z Wiśniczem. Zachęcamy do kontaktu.

Zs. ds. Promocji, Turystyki i Sportu
tel. 14 68 509 48
promocja@nw.nowywisnicz.p

 

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniżej zakresie przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia. Ponad to przyjmuję do wiadomości, iż Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl