Honorowi Obywatele Nowego Wiśnicza

 

Portal - Honorowi Obywatele Nowego Wiśnicza

Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta jest formą szczególnego wyróżnienia osoby zasłużonej, wpisaniem jej zasług w historię i tradycję miasta. Decyzję o przyznaniu tego najwyższego wyróżnienia podejmuje Rada Miejska.

W wiśnickich księgach miejskich zachowanych od pożaru miasta znajdują się zapisy o nadawaniu tytułu honorowego obywatela miasta Nowego Wiśnicza od 1868 roku.

honorowi-obywatele

W 1995 roku w holu ratusza miejskiego umieszczona została tablica honorowych obywateli miasta. Tablica ma charakter otwarty, to znaczy, że kolejne nadania honorowego obywatelstwa miasta upamiętniane będą na kamiennych tabliczkach w jej dolnej części. Rzeźba profesora Czesława Dźwigaja służy jako przewodnik pokazujący wielkich ludzi naszej ziemi wiśnickiej. Są wśród nich sędziowie, lekarze, nauczyciele, założyciele organizacji społecznych, burmistrzowie, notariusze i księża. Są przedstawiciele klasy posiadającej, jest też woźny sądowy, są Polacy i Żydzi, bo miasto przez wiele stuleci tworzyły gmina katolicka i gmina żydowska.

Honorowi obywatele miasta

Od 1868 do 2016 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymały 34 osoby. W poszczególnych latach tytuł honorowego obywatela otrzymali:

 

1868 Aleksander Sobolewski Emerytowany rotmistrz uła­nów, asesor i zastępca burmistrza
dr Wojciech Mossor Lekarz Zakładu Karnego i burmistrz miasta
Paweł Mossor Sędzia po­wiatowy i radny miasta
Leonard Serafiński Notariusz i plenipotent dóbr wiśnickich
Jan Kubicki Aptekarz w Wiśniczu
hrabia Maurycy Potocki Właściciel dóbr wiśnickich i ordynat na Krzeszo­wicach
1879 Henryk Markiewicz Aptekarz i radny
Wincen­ty Kulawski
Jan Marynowski Notariusz
Julian Wiśniowski Sędzia powiato­wy
1880 Teodor Bernadzikiewicz Dyrektor tutejszej szkoły lu­dowej
Wiktor Hostynek Nauczy­ciel
1881 ks. Wincenty Wąsikiewicz Honorowy kanonik, proboszcz Wiśnicza Starego, wice­marszałek powiatu bocheńskiego
1883 ks. Walenty Danek Probo­szcz w Nowym Wiśniczu i dzieka­n bocheński
1890 Franciszek Lubicz Sawicki Sędzia powiatowy
1889 Aleksander Runge Notariusz
1904 Nuchim Hofstatter Zastępca burmistrza
1906 Dominik Maciejowski Sędzia powiatowy
1910 ks. Andrzej Sękowski Proboszcz w Nowym Wiśniczu
Eugeniusz Warmski Sędzia powiatowy i burmistrz miasta
1912

 

 

baron Jan Gotz Poseł na Sejm i marszałek powiatu brzeskiego
dr Izajasz Kozngold-Fragner Radca i asesor
Henryk Bukowski Naczelnik Sądu powiatowego w Brzesku
1982 prof. Alfred Majewski Dyrektor Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – inicjator odbudowy zamku w Nowym Wiśniczu
1995 ks. Marian Janiszewski Proboszcz w Nowym Wiśniczu, dziekan dekanatu Lipnickiego
prof. Czesław Dźwigaj Artysta rzeźbiarz, autor i ofiarodawca wiśnickich pomników
2001 ks. Józef Strugała Proboszcz w Nowym Wiśniczu, honorowy kanonik, odnowiciel wiśnickiego kościoła
Jerzy Ludwikowski Lekarz medycyny
2008 prof. dr hab. Józef Nizioł Dyrektor, wykładowca Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej
Maria Serafińska – Domańska Kustosz Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”, krewna wielkiego malarza
2013 Maria Wyrwa  Zasłużona mieszkanka Leksandrowej za działalność na rzecz społeczności lokalnej
Janusz Warzecha Samorządowiec, wieloletni Radny Nowego Wiśnicza
2014 lek. med. Marta Sowińska Kierownik SPGZOZ w Nowym Wiśniczu, lekarz medycyny
ks. Infułat Adam Kokoszka Protonotariusz apostolski, wykładowca teologi moralnej, prefekt i wicerektor ds. naukowych WSD w Tarnowie
2016 Genowefa Nowak  Artystka, rzeźbiarka, nauczycielka w Liceum Plastycznym, założycielka i opiekunka Szczepu Harcerskiego im. Jana Matejki
Józef Korta Wieloletni pedagog, Dyrektor, zasłużony dla propagowania sportu w Gminie Nowy Wiśnicz

 

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Nowego Wiśnicza