Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie

W Gminie Nowy Wiśnicz Koła Gospodyń Wiejskich zostały powołane do działania już przed II Wojną Światową przez byłą długoletnią nauczycielkę w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu Panią Wiktorię Wojas. W Olchawie KGW zostało założone w latach 50-tych przez byłą nauczycielkę Annę Wirską. Koła te zajmowały się pracą społeczną na rzecz lokalnego środowiska, wspólnie rozwiązywały wiele istniejących wówczas problemów wiejskich. Organizowały pomoc na rzecz mieszkańców, pomagały przy żniwach, wykopkach i innych pracach na roli. Koło Gospodyń Wiejskich prowadziło dla swoich członkiń liczne praktyczne kursy: gotowania, pieczenia, kroju i szycia, koronkarstwa, robienia na drutach, szycia kołder a także przygotowania rolniczego. Gospodynie z Olchawy brały udział w różnych konkursach, m.in.: „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy”, „Najzdrowsze warzywa”, „Czystość w moim gospodarstwie”. Kobiety umiały włączyć się a także organizować ważne akcje społeczne na rzecz swojego środowiska m.in.: prace przy budowie i rozbudowie szkoły, świetlicy, remontach dróg, budowie linii elektrycznej i gazowej. Poza wspólną pracą członkinie KGW czerpały radość ze wspólnego spędzania czasu, dlatego chętnie spotykały się z okazji Dnia Kobiet, Matki czy Dnia Seniora. W wolne wieczory zbierały się w budynku szkolnym przy kawie lub herbacie by omawiać sprawy dotyczące kobiet, dzieci, młodzieży, problemy własne i całej społeczności wiejskiej oraz wspólnie szukać sposobów ich rozwiązywania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie, które po krótkim zawieszeniu powróciło do aktywności w 1995 roku. Panie organizują spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktywnie angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów, między innymi ich staraniem w roku szkolnym 2005/06 w Olchawie założony został oddział przedszkolny.
Sukcesy w swej pracy koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie zawdzięcza długoletnim działaczkom, które z ochotą poświęcały swój wolny czas na pracę społeczną, i które dziś jeszcze w miarą swoich sił angażują się w działania koła.