Struktura organizacyjna urzędu

Pracownicy i struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w roku 2022

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Małgorzata Więckowska Burmistrz 14 68 509 12
Regina Wielgus Zastępca Burmistrza 14 68 509 12
Ewa Korogwicz Skarbnik 14 68 509 16
Piotr Cyankiewicz Sekretarz 14 68 509 15
Stefan Migdał Radca Prawny 14 68 509 15
Joanna Mirowska – Tobiasz Radca Prawny

Urząd Stanu Cywilnego

Sylwia Kura Kierownik USC 14 68 509 41
Dorota Kokoszka Z- ca Kierownika, Samodzielne stanowisko ds. Rady Miejskiej 14 68 509 44

14 68 509 41

Grażyna Panna Inspektor 14 68 509 21
Lucyna Wołowczyk Inspektor 14 68 509 22

Referat Organizacji i Kontroli

Aneta Mazanek Inspektor 14 68 509 32
Waldemar Kokoszka Inspektor 14 68 509 38
Paulina Roman Inspektor 14 68 509 45

Sekretariat – Dziennik podawczy

Monika Węgrzyn

 

Agnieszka Sowińska

Inspektor

 

Inspektor

14 68 509 12

14 68 509 10
fax. 14 68 509 11

14 68 509 12

14 68 509 10

Referat Edukacji

Joanna Uznańska Kierownik 14 68 509 34
Lesława Mikulska Główny Księgowy 14 68 509 34
Mariola Szewczyk Zastępca Głównego Księgowego 14 68 509 34
Anna Jasińska – Kruk Główny specjalista 14 68 509 34
Halina Sułek Inspektor 14 68 509 34

Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania

Mirosław Obrał Kierownik 14 68 509 25

Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Małgorzata Dębosz Zastępca Kierownika 14 68 509 24
Barbara Kokoszka

Mieczysław Wojtas

Inspektor

Pomoc administracyjna

14 68 509 24

14 68 509 49

Zespół ds. Rozwoju,  Utrzymania i Remontów

Mirosław Krupa Zastępca Kierownika 14 68 509 27
Sławomir Golemiec Inspektor 14 68 509 27
Grzegorz Waśniowski

Anna Krupa

Patrycja Kolarz

Inspektor

Referent

Pomoc administracyjna

14 68 509 27

14 68 509 27

14 68 509 27

Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków

Bernadeta Węgrzyn Główny Księgowy 14 69 509 16
Sabina Morońska Inspektor 14 68 509 40
Barbara Bacik

 

Inspektor

 

14 68 509 40

 

Podatki i opłaty lokalne

Iwona Górka Główny specjalista 14 68 509 20
Małgorzata Dudek Inspektor 14 68 509 19
Stanisława Świątek Inspektor 14 68 509 20
Jadwiga Chodur Inspektor 14 68 509 20
Marta Panna Pomoc administracyjna 14 68 509 20

Kasa/Płace

Małgorzata Guzik Inspektor 14 68 509 17
Agata Mączka Inspektor 14 68 509 17

Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Irena Bakalarz Koordynator zespołu 14 68 509 14
Ewa Bereta Inspektor 14 68 509 47
Patrycja Brydniak Inspektor 14 68 509 14

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Ewa Kumor Kierownik 14 68 509 31

Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Bernadetta Świątek Inspektor 14 68 509 31
Agata Ślusarczyk

Marta Widełka

Justyna Wieciech

 

Inspektor

Inspektor

Referent

 

14 68 509 33

14 68 509 31

14 68 509 33

 

Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej

Katarzyna Gogola Inspektor 14 68 509 30
Maria Bienias Inspektor 14 68 509 30
Joanna Stabrawa

Agnieszka Ponisz

Podinspektor

Pomoc administracyjna

14 68 509 30

14 68 509 30

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kinga Mocię Inspektor
Koordynator
14 68 509 26
Katarzyna Jankowicz Inspektor 14 68 509 26
Katarzyna Tobjasz Pomoc administracyjna 14 68 509 26

Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

Barbara Burdak Inspektor 14 68 509 18
Katarzyna Faber Referent 14 68 509 18

Zespół Informatyków

Władysław Justyński

Adam Górski

Informatyk

Informatyk

14 68 509 28

14 68 509 48

 

Zarządzenia Burmistrza ws. Regulaminu Organizacyjnego