Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

Skład:
Przewodniczący – Joanna Pyrz
Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Tabor
Członek – Jan Gazda
Członek – Radosław Nabielec
Członek – Izabela Prokop

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład:

Przewodniczący – Marcin Daniec
Zastępca Przewodniczącego – Izabela Prokop
Członek – Piotr Brzegowy
Członek – Joanna Pyrz
Członek – Aneta Sopata

Stałe Komisje Rady Miejskiej:

Komisja Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kultury i Oświaty

Skład:
Przewodniczący – Radosław Nabielec
Zastępca Przewodniczącego – Zbigniew Klimek
Członek – Mirosław Chodur
Członek – Piotr Brzegowy
Członek – Szczepan Sułek

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład:
Przewodniczący – Aneta Sopata
Zastępca Przewodniczącego – Henryk Adamczyk
Członek – Marcin Korta
Członek – Marek Palej
Członek – Władysław Stary