Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego

W 2015 roku z inicjatywy części mieszkańców Połomia Dużego, którym zależy na rozwoju miejscowości, w której żyją, powstało Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego. Zrzeszenie osób ukonstytuowane na zebraniu założycielskim, po uchwaleniu Statutu oraz dokonaniu niezbędnych formalności, wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000584849 w dn. 17.11.2015 roku, stając się odtąd pełnoprawną Organizacją.

Do Stowarzyszenia należy obecnie 16 osób. Reprezentacją podmiotu jest zarząd, którego Prezesem jest Paweł Burkiewicz a wiceprezesem Marcin Daniec, a swoją siedzibę ma pod adresem: 32-720, Połom Duży 162.LOGO Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju miejscowości Połom Duży ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów środowiskowych, kulturowych i turystycznych a także działania na rzecz wspierania szkolnictwa oraz placówek opiekuńczych, realizowane przez podejmowanie i wspieranie różnych inicjatyw – to główne zarysy nowo powstałego podmiotu.

W zasadzie rozpoczynając swoją działalność Stowarzyszenie skupia się głównie na zdobywaniu środków, poszukuje możliwości dofinansowania na przedsięwzięcia, które na początku będą niewielkimi inicjatywami ale z czasem mamy nadzieję, że przerodzą się w większe. Staramy się pozyskiwać środki od lokalnych podmiotów gospodarczych.

Szczególnie zachęcamy do przyłączania się do naszej grupy, gdyż czym nas więcej tym jesteśmy w stanie zrobić więcej dobrego dla naszej wioski.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory /images/stories/stowarzyszenie_polom_duzy.