Skład Rady

Marcin Korta
Przewodniczący Rady
Radny Nowego Wiśnicza

Mirosław Chodur
Wiceprzewodniczący Rady
Radny Starego Wiśnicza

Henryk Adamczyk
Radny Nowego Wiśnicza

Piotr Brzegowy
Radny Królówki

Marcin Daniec
Radny Połomia Dużego

Jan Gazda
Radny Kobyla

Zbigniew Klimek
Radny Leksandrowej

Radosław Nabielec
Radny Nowego Wiśnicza

Marek Palej
Radny Wiśnicza Małego

Izabela Prokop
Radna Łomnej/Chronowa

Joanna Pyrz
Radna Kopalin

Aneta Sopata
Radna Olchawy

Władysław Stary
Radny Muchówki

Szczepan Sułek
Radny Starego Wiśnicza

Stanisław Tabor

Radny Królówki