Baza Danych Potencjalnych Beneficjentów projektów realizowanych przez Gminę Nowy Wiśnicz

BAZA DANYCH POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NOWY WIŚNICZ

Gmina Nowy Wiśnicz planuje ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe które umożliwią wsparcie finansowe osób prywatnych zamierzających realizować inwestycje w następujących obszarach:

  • budowa mikroinstalacji prokonsumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), służących do wytwarzania energii ‒ w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne,
  • montaż kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych
  • ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych pieców węglowych, kaflowych i innych nie ekologicznych na nowe źródła ciepła: na gaz, olej, czy urządzenia grzewcze na paliwo stałe o wyższej niż dotychczas nominalnej sprawności przemiany energetycznej
  • demontaż elementów azbestowych takich jak pokrycia dachowe, elewacje budynków oraz utylizacja elementów azbestu składowanego
  • prace konserwatorsko- restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach nie ruchomych (np. kapliczki, krzyże przydrożne, figury)
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacje w powyższych sprawach udziela:
Kinga Mocię, Katarzyna Jankowicz
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38, pokój nr 22, tel. 14-685-09-26