Zakład Usług Komunalnych

Kontakt:

Biuro

Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel.: 14 612 86 61

e-mail: zuk@nw.nowywisnicz.p

Wodociągi

tel kom.: 601 140 997

Kanalizacja

tel.: 14 61 284 82

tel kom.: 669 190 992

 

Kierownictwo:

Kierownik: inż. Wiesław Cholewa

Zastępca Kierownika: mgr inż. Łukasz Golonka

Godziny pracy: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

Zapłatę za usługi i towary dostarczane przez Zakład Usług Komunalnych
można wpłacać na nr konta

BSR o/NW

Nr konta Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu

podając: nr klienta, imię i nazwisko, adres, nr faktury VAT