Wyróżnienie Patriam Versus

Wyróżnienie Patriam VersusPatriam Versus to zawołanie umieszczone w herbie miasta i gminy Nowy Wiśnicz. Zobowiązuje ono od 388 lat mieszkańców naszej wspólnoty do szczególnego zwrócenia się ku ojczyźnie. Historia kilku stuleci dziejów udowadnia, że wielu synów tej ziemi świadectwem swojego życia potwierdziło zapisane w herbie wezwanie. W walce o niepodległość udowodnili, że Bóg, Honor i Ojczyzna były dla nich ważniejsze niż życie. Dla uczczenia ich pamięci na wzgórzu zamkowym w 1995 roku odsłonięty został pomnik, który jest szczególnym symbolem pamięci i tożsamości z wszystkimi, którzy walczyli, cierpieli i oddali swoje życie za ojczyznę.

Ziemia wiśnicka była w ciągu minionych wieków, a szczególnie w okresie II wojny światowej, miejscem świadectwa patriotyzmu wielu osób przetrzymywanych i więzionych z powodu swoich przekonań politycznych w więzieniu wLeksandrowej. Profesorowie, nauczyciele akademiccy, prawnicy, artyści, księża, obywatele narodowości żydowskiej, mieszkańcy wielu miast i miejscowości polskich na naszej ziemi złożyli najwyższą ofiarę “w chwilach ucisku i strapienia”.

 

 

Honor virtutis premium, zaszczyt nagrodą cnoty.

 

Honorowi obywatele miasta Nowego Wiśnicza wspólnie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej postanowili wyróżniać wszystkich, którzy swą życiową postawą wskazali na szczególne umiłowanie ojczyzny i przyszłym pokoleniom pokazali drogę do naśladowania. Utworzone wyróżnienie nosi nazwę Patriam Versus a kapitułę jego tworzy gremium honorowych obywateli miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Nowego Wiśnicza.

 

Wręczenie wyróżnienia odbywa się w sposób uroczysty w obecności całej kapituły.

Dotychczas wyróżnienie Patriam Versus otrzymał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6 listopada 2004 roku.