Poradnik Praw Pacjenta

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Pacjent ma prawo do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1_infolinia_z_logo

rpp_odc_1

Pacjent ma prawo do intymności i godności oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

rpp_odc_2

Pacjent ma prawo do uzyskania dokumentacji medycznej

rpp_odc_3

Poradniki i publikacje dotyczące praw pacjenta

Wakacyjny Poradnik Pacjenta (PDF 6,9 MB)

Kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zachowaniami pożądanymi w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Wydanie z 2016 r.

16-04-0174_BPP_poradnik_15x15cm.indd

Ulotka o prawach pacjenta (PDF 513 KB)

Ulotka powstała w 2016 r. i zawiera niezbędne informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno w placówkach publicznej jak i prywatnej służby zdrowia.

ulotka_prawa_pacjenta_okladka

Ulotka dotycząca prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (PDF 407 KB)

Broszura wydana w 2016 r. w szczegółowy sposób opisująca prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza..

ulotka_prawa_sprzeciw_okladka

Więcej informacji na stronie