Ochotnicza Straż Pożarna w Muchówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Muchówce powstała w 1946 roku. W tej części gminy Nowy Wiśnicz, ze względu na ukształtowanie terenu, funkcjonowanie straży jest niezwykle ważne. Dotarcie do pożaru w trudnym geograficznie terenie ułatwione jest dla jednostki zlokalizowanej w centrum Muchówki.

W czasie 60 lat funkcjonowania ochotnicy strażacy wybudowali w czynie społecznym okazały budynek remizy, w którym mieszczą się dwa garaże, pomieszczenie gospodarcze, magazyn oraz świetlica na strażackie i wiejskie spotkania. Przez kilkanaście lat jednostka w Muchówce wyposażona była w samochód marki Żuk oraz motopompę. W ostatnich sześciu latach nastąpiły istotne ulepszenia w doposażeniu strażaków z Muchówki. Posiadają samochody marki Renault: lekki i ciężki, jeden z nich wyposażony jest w radiostację nasobną. Strażacy mają do dyspozycji motopompę M8/8 i pilarkę do drzewa. Każdy druh jest odpowiednio przeszkolony: na szeregowych, naczelników, dowódców OSP i operatorów sprzętu. Posiadają ubrania koszarowe i mundury wyjściowe.

Strażacy działają w klubie sportowym „Ceramika”, angażują się w życie społeczne wsi, należą do rady sołeckiej i parafialnej. W swojej historii strażacy mogą się poszczycić dużym wkładem pracy przy budowie kościoła, szkoły, domu ludowego, parkingu oraz pomocą przy organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce. W czasie klęski gradobicia, jaka nawiedziła Muchówkę i część gminy w lipcu 1999 roku czynnie włączyli się w ratowanie życia i mienia mieszkańców.

Jednostka posiada sztandar, bierze udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, państwowych i samorządowych na terenie gminy, powiatu a także województwa. Prezes straży druh Stanisław Jarosz, za zaangażowanie i osobisty wkład w doposażenie jednostek OSP gminy Nowy Wiśnicz w strażackie samochody bojowe, został wyróżniony medalem im. B. Chomicza. Za rzetelną służbę wielu strażaków tej jednostki otrzymało odznaczenia i wyróżnienia.
Prezesem jednostki OSP jest Stanisław Jarosz, natomiast funkcję naczelnika pełni Wiesław Dźwigaj.