Wiśnicz Mały

Najstarsze udokumentowane zapisy historyczne wskazują, że Wiśnicz położony był na wschód od zamku, mniej więcej na obszarze współczesnej miejscowości Wiśnicz Stary . W pewnym oddaleniu od centrum miejscowości powstała osada zwana WIŚNICZEM MAŁYM w odróżnieniu od osady głównej. Wiśnicz Mały zawsze integralnie związany był ze Starym Wiśniczem. Pierwsza historyczna wzmianka o tej osadzie pochodzi z 1358 roku. W wieku XIX w Wiśniczu Małym wybudowany został dwór, którego fragmenty zachowały się do czasów współczesnych.

Miejscowość jest bardzo urokliwie położona. Na pofałdowanym, porośniętym lasami terenie pogórza wiślickiego, znajdują się małe poletka rolne. Wiśnicz Mały posiada relikty unikalnej zabudowy drewnianej z przełomu XIX i XX wieku. Można tam zobaczyć stare spichlerze, stodoły o konstrukcji zrębowej oraz bardzo ciekawe detale wykończenia przydomowych studni, stare narzędzia rolnicze oraz drewniane domy. Miejscowość posiada dobrze rozbudowaną sieć dróg, ze względu na swoje ukształtowanie jest ciekawym punktem widokowym na zabytki Nowego i Starego Wiśnicza.
Wiśnicz Mały
Wiśniczu Mały nie jest wielką miejscowością. Wieś podzielona jest na przysiółki Podgródek i Cichoradzina.
Wiśnicz Mały
Wiśnicz Mały