Połom Duży

POŁOM DUŻY położony jest przy drodze wojewódzkiej 965 z Bochni do Limanowej. Z odkrytych miejsc wsi widoczna jest panorama szczytów Beskidu Wyspowego i Tatr, jest to jedno z najdalszych miejsc w Polsce, z których można dostrzec Tatry.

polom

Z drogi z Połomia do Wiśnicza rozpościera się piękna, rozległa panorama miasta z jego XVII-wiecznymi zabytkami. W bliskiej okolicy wsi znajdują się cenne obiekty chronionej przyrody: rezerwat Kamień Grzyb oraz pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego.
Pierwsza wzmianka o Połomiu Dużym pochodzi z 1355 roku, ale prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIII wieku na tych terenach istniało osadnictwo. Nazwę miejscowości można tłumaczyć pochodzeniem topograficznym. Tereny, na których położona jest wieś porastał kiedyś las, który w procesie akcji osadniczej został wykarczowany – stąd nazwa Połom.
W 2 połowie XIV w. Połom należał do majątku Kmitów a w XVI w. wraz z innymi okolicznymi wsiami, zakupiony został przez Stanisława Lubomirskiego.

polom (1)
polom (2)
polom (3)
polom (4)