Cmentarz z okresu I Wojny Światowej w MuchówceMuchówka

Milczącymi świadkami tragicznych lat I wojny światowej są na ziemiach polskich liczne cmentarze wojenne. W granicach powiatu bocheńskiego znajduje się 40 takich cmentarzy, w tym 3 na terenie gminy Nowy Wiśnicz: cmentarz nr 311 w Nowym Wiśniczu, o powierzchni 542 m2 usytuowany na terenie cmentarza komunalnego (pochowano tu 191 zabitych – 51 Żołnierzy Austro-Węgierskich i 140 Rosjan), cmentarz nr 312 w Starym Wiśniczu, o powierzchni 117 m2 znajdujący się w obrębie cmentarza parafialnego (37 zabitych – 1 Żołnierz Austro-Węgierski i 36 Rosjan) i cmentarz nr 308 znajdujący się w Muchówce. Jest on położony w Muchówce na „Nowym Świecie”, przy granicy z Królówką, 500 m na południe od drogi Wieliczka – Tymowa, na niewielkim wzniesieniu na skraju lasu.

Cmentarz z I Wojny Światowej

Jest to jeden z największych pod względem powierzchni i ilości pochowanych tam żołnierzy cmentarz w powiecie. Jest miejscem pochówku: 95 Austro-Węgierskich żołnierzy z 2 pułku strzelców tyrolskich, 30 batalionu strzelców polowych, 14 pułku huzarów; 290 Niemców z 217, 218, 219 i 220 pruskiego rezerwowego pułku piechoty; 606 Rosjan z 223 sybirskiego pułku piechoty. Znajduje się na nim 19 mogił pojedynczych i 56 zbiorowych, na których widnieją daty śmierci z lat 1914-1915.

Cmentarz nr 308 zaprojektowany przez Franza Starka założony został na planie prostokąta z dostawioną półkolistą absydą, o powierzchni około 0,2 hai długości ogrodzenia około 226 metrów.

Górna część cmentarza zamknięta jest półkoliście kamiennym, opadającym uskokowo murkiem, nakrytym betonowym daszkiem. Pośrodku tej części, znajduje się kamienny obelisk zwieńczony żeliwnym krzyżem, oraz kilka nagrobków rozmieszczonych wokół kamiennego muru. Z górnego fragmentu nekropolii prowadzi po schodach przejście pomiędzy 2,5 metrowymi kamiennymi słupami do części dolnej, oddzielonej resztą muru. W jej środku znajduje się zwieńczona krzyżem kamienna ścianka, w której była niegdyś tablica z napisem:

„Brama śmierci prowadzi wiernych do nieśmiertelności”

Część dolną zamyka kamienny około 5,5 m wysokości stylizowany krzyż. Dolna kwatera cmentarza otoczona jest ogrodzeniem, kamienne słupki ogrodzenia połączone są metalowymi rurkami.