Kamień GrzybPołom Duży

Na terenie Wiśnico-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, pod zalesionym szczytem wzgórza Bukowiec znajduje się przyrodnicza osobliwość, jaką jest „Kamień Grzyb”. Wraz z otaczającym go płatem lasu bukowego stanowi rezerwat przyrody nieożywionej.

Nazwa dobrze oddaje kształt skały, obok której znajduje się nieco mniejsza trójkątna płyta. Grzyb posiada wysokość 7 m, obwód czapy wynosi 27 m, a obwód trzona 17 m. Na trójkątnej płycie i czapie grzyba można odczytać kilka łacińskich wyrazów i cyfr. Są to imiona zakonników z pobliskiego klasztoru karmelitów z Wiśnicza, którzy upamiętniali w ten sposób swój pobyt w czasie wycieczek z pobliskiego klasztoru. Mimo upływu czasu i postępującej dewastacji ze strony “pseudoturystów”, można odczytać m.in. słowa Frater, Ronald, Wilhelmus, Gregorius i inne. Napisy na trójkątnej płycie są odwrócone. Najprawdopodobniej stanowiła kiedyś całość z kamiennym grzybem. Wskazuje na to również jej kształt.

Kamień Grzyb

Skała ma też swoją legendę. Podobno diabeł usiłował zniszczyć kościół i klasztor w Nowym Wiśniczu, rzucając na ziemię wielki kamień, lecz pianie koguta lub, według innych podań, modlitwy zakonników, udaremniły ten zamiar. Kamień upadł w pobliskim lesie i tkwi tam do dzisiaj.

Tablica informacyjna„Kamień Grzyb” na Bukowcu (Połom Duży) jest najładniejszym ze wszystkich skalnych grzybów występujących w Karpatach. Do rezerwatu można dotrzeć niebieskim szlakiem z różnych miejsc na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Warto odwiedzić te miejsce o każdej porze roku.