Kompleks sportowo-rekreacyjny w LeksandrowejLeksandrowa

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Leksandrowej znajduje się przy działającej w tej miejscowości świetlicy wiejskiej. Do dyspozycji chętnych jest  boisko do koszykówki oraz siatkówki. Powstały one w ramach zadania pn. “Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej na cele rekreacyjno – turystyczne – ETAP I”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – poddziałanie: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebywający tam mogą skorzystać również z miejsca na grilla wraz z zadaszoną częścią przeznaczoną na konsumpcję.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie”

efrrow                   leaderlogo                        dolina_raby                 prow_logo

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/Inwestycje/2018_11_30_plac_przy_swietlicy_Leksandrowa.