Nieistniejący już Kościół w OlchawieOlchawa

Olchawa 32-720 Nowy Wiśnicz

W Wiśniczu Starym w 1232 roku wybudowano pierwszy drewniany kościół, a w roku 1340 po lokacji wsi Olchawa i utworzeniu tam parafii rozpoczęto budowę podobnego kościoła. Od tego też roku istniała tam samodzielna parafia. Kościół pod wezwaniem św. Marcina był drewniany, kryty gontem, z wieżą dzwonniczą, przez którą prowadziło główne wejście do wnętrza. Wokół kościoła zlokalizowano cmentarz oraz zabudowania plebani, które w zmienionym kształcie przetrwały do czasów współczesnych. Inaczej niż współcześnie biegła główna droga przez Olchawę na odcinku przy kościele. Stara droga w okolicy kościoła skręcała pod kątem 40° na południe, obecna przecina starą pod kątem 45°.
Na podstawie zebranych dokumentów i starej pieczęci udało się odtworzyć prawdopodobny wygląd kościoła w Olchawie. Odtworzenie wyglądu kościoła ma na celu tylko uzupełnienie dokumentacji historycznej oraz zachęcenie mieszkańców tej pięknej miejscowości do poszukiwania jakichkolwiek śladów swej historii.
W starej kronice szkoły w Olchawie wspomniano o istnieniu kościoła oraz wymieniono fakt, że obraz Matki Boskiej Różańcowej umieszczony obecnie w ołtarzu głównym wiśnickiego kościoła, jako obraz drugi zasłaniany, pochodzi z kościoła św. Marcina w Olchawie. Podana jest także informacja, że jeden z feretronów pochodzi z olchawskiego kościoła.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/miejscowosci/OLCHAWA.