Ośrodek Edukacji RegionalnejStary Wiśnicz

Budynek, w którym mieści się OER w Starym Wiśniczu powstał w 1900 r. Starania o jego budowę czynił prawdopodobnie ówczesny proboszcz parafii w Starym Wiśniczu ksiądz kanonik Wincenty Wąsikiewicz zmarły w 1896 r. Sama budowa została zrealizowana już po jego śmierci. Obiekt pełnił funkcję siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu, powstałej w 1890 r., a której pierwszym prezesem był ksiądz Wąsikiewicz. Był on wielkim społecznikiem oddanym idei edukacji środowisk wiejskich. Pełnił funkcje Marszałka Rady Powiatowej i Inspektora Szkół Ludowych w Bochni oraz Prezesa Zarządu Kół Rolniczych powiatu bocheńskiego, stąd też w obiekcie miało swoją siedzibę Kółko Rolnicze.

Przez długi okres mieścił się w obiekcie sklep spożywczo – przemysłowy.

W 1955 r. obiekt został wyremontowany i rozbudowany. Do drewnianego budynku w konstrukcji zrębowej dobudowano murowany garaż na sprzęt przeciwpożarowy i wieżę do suszenia węży gaśniczych.

W tym budynku wraz ze strażakami działały kobiety zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich. Na organizowanych spotkaniach zdobywały i rozszerzały wiedzę związaną z prowadzeniem gospodarstw rolnych i domowych, organizowały zabawy, kursy.

W 1974 r. podjęto decyzję o budowie nowej remizy. Została ona oddana do użytku w 1980 r. Strażacy jednak wrócili do starego obiektu w latach 1983- 1990. Nowy obiekt został wydzierżawiony w tym okresie dla Centrum Naukowo – Produkcyjnego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów „UNITRA – TELPOD” w Krakowie, w którym zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców tej miejscowości.

W tym czasie w obiekcie starej remizy kwitło życie kulturalne. Strażacy wraz z drużyną młodzieżową organizowali dyskoteki. Założony został młodzieżowy kabaret „KLIKA MELONIKA”. Młodzi sami pisali teksty, piosenki, reżyserowali spektakle dla publiczności.

Kiedy siedziba straży powróciła do nowego obiektu „stara” remiza została wydzierżawiona pod działalność handlową. Po wygaśnięciu umowy najmu, podjęta została decyzja przez władze samorządowe o remoncie obiektu i przeznaczeniu na Ośrodek Edukacji Regionalnej. Został oddany do użytku w listopadzie 2006 r.

Stara remiza strażacka

Znajduje się w nim Izba Regionalna z eksponatami będącymi zabytkami kultury materialnej wsi Ziemi Wiśnickiej z tradycyjnym układem pomieszczeń mieszkalnych. Zgromadzono tutaj sprzęty związane z gospodarką rolno – hodowlaną i lokalnym rzemiosłem: sprzęty gospodarstwa domowego, urządzenia i narzędzia rolnicze, akcesoria rzemieślnicze.

W założeniach edukacyjnych realizowane są lekcje muzealne, prelekcje, pogadanki, pokazy tradycyjnych prac. Przedstawiana jest w nich historia, kultura i tradycja regionu.

Odbywają się również konkursy i wystawa plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.