Ścieżka Przyrodniczo-Geologiczna “Borówna – Chronów”Chronów

Długość trasy: 3 km
Czas przejścia: ok. 2 godziny
Lokalizacja: Borówna, Chronów, gmina Lipnica Murowana

Ścieżka przyrodniczo – geologiczna wytyczona została przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, na terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, w celu umożliwienia prowadzenia edukacji ekologicznej w terenie. Znajduje się ona na przedłużeniu istniejącej już w ramach „Bursztynowego Szlaku” ścieżki „Kamienie Brodzińskiego”, w odległości około 30 minut marszu, od miejscowości Lipnica Murowana oraz Nowy Wiśnicz.

Na mierzącej 3 kilometry trasie znajduje się 8 przystanków, na których można zapoznać się z budową hydrogeologiczną regionu, różnymi zbiorowiskami leśnymi, poznać podstawowe gatunki drzew, krzewów i rosnących na tym terenie roślin chronionych oraz zobaczyć ciekawe formy przyrody nieożywionej.

Przystanki na ścieżce:
1. Bluszcz pospolity
2. Drzewa i krzewy
3. Potok
4. Źródło wód żelazistych
5. Punkt widokowy
6. Źródło wód siarczkowych
7. Wielopoziomowa struktura lasu
8. Skałki w Chronowie