Tablica poświęcona Maciejowi TrapoliNowy Wiśnicz

Tablica umieszczona została na frontowej ścianie budynku powstałego na podstawie pierwotnego wyglądu domu Macieja Trapoli. Budynek znajduje się na wschodniej pierzei rynku.

Treść tablicy:

“W tym domu od 1622 do śmierci w 1637 roku mieszkał i tworzył Maciej Trapola wybitny włoski architekt, budowniczy zamku, kościoła parafialnego, ratusza i klasztoru Karmelitów, autor pierwszych pomiarów i założeń urbanistyczno – przestrzennych miasta Nowy Wiśnicz”

Dom Macieja Trapoli

Dom, w którym w XVII wieku mieszkał nadworny architekt Stanisława Lubomirskiego Maciej Trapola znajduje się na wschodniej pierzei wiśnickiego rynku. Bardzo zniszczony budynek w 1998 roku poddany został gruntownemu remontowi. Wtedy też na frontowej ścianie budynku umieszczona została pamiątkowa tablica wykonana przez prof. Czesława Dźwigaja.

Dom Macieja Trapoli