Tęcza WolnościNowy Wiśnicz

Każda miejscowość powinna mieć jakieś symboliczne miejsce, gdzie można czcić wszystkich znanych i nieznanych, którzy walczyli o wolność i niepodległość. W Wiśniczu takim miejscem jest pomnik pamięci przy drodze do zamku. Upamiętnia on fakt wywiezienia z wiśnickiego więzienia transportu więźniów do Oświęcimia oraz akcję uwolnienia więźniów przez żołnierzy Armii Krajowej.

Odnowiony i wzbogacony o kilka tablic pomnik jest darem i działem wiśniczanina prof. Czesława Dźwigaja. Odsłonięty został 23 listopada 1996 roku, podczas uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji Święta Niepodległości i 15 rocznicy internowania członków NSZZ „Solidarność”.

Monument swoim kształtem nawiązuje do tęczy, na łuku z brązu o rozpiętości 7,2 m umieszczony został napis: „Tym, którym Bóg, Honor i Ojczyzna ważniejsze były niż życie”. Tęcze przebija ponad 7 m długości miecz, na głowni, którego umieszczone zostały godła Polski i herb miasta Nowy Wiśnicz. Za tęczą umieszczone zostało sześć tablic, poświęconych m.in. uczestnikom powstań 1830 i 1863 roku, żołnierzom I wojny światowej, legionistom, ludności polskiej i żydowskiej – więźniom obozów koncentracyjnych.

Fragment Tęczy Wolności