Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dotację na przebudowę dróg

24 drogi w subregionie krakowskim i Małopolsce Zachodniej zostaną przebudowane dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W poniedziałek 14 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli 16 małopolskich gmin i trzech powiatów, którzy odebrali umowy na dofinansowanie drogowych inwestycji z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Stanisława Sorysa.

W gronie beneficjentów jest Gmina Nowy Wiśnicz, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 367 880,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej “Królówka – Sośliny o nr 580281K”

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Typ operacji 7.2.1 “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Królówka-Sośliny na dwóch odcinkach w km 0+005-0+255 oraz 1+398-1+974 o łącznej długości 826 m.b.

flaga_unijna                                                                                   prow_logo

Łączna kwota wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wyniosła ponad 25 mln zł.

Pełna lista beneficjentów kliknij tutaj

umb161114_04umb161114_06