Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę ponad 12 km sieci wodociągowej

20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania pn. “Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka”. 

Typ operacji 7.2.2 “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 1 644 258,00 zł. Celem operacji jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 11,825 km.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                               prow_logo

Zadanie obejmie swoim zakresem budowę sieci o łącznej długości 12,56 km. Poniżej przedstawiamy zakres zadania z podziałem na miejscowości oraz etapy realizacji. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 441 164,56 zł.

Etap I – 4875 mb – planowany termin realizacji do 31.12.2017 r.

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz – Podgródek o długości 4055 mb
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz kierunku Podgródka o długości 820 mb

Etap II – 7685 mb – planowany termin realizacji do 31.12.2018 r.

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Kobyle: od boiska sportowego do granicy z miejscowością Poręba Spytkowska  o długości 2903 mb
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Muchówka o długości 4782 mb

stary

kobyle

muchowka