Podpisano umowę na remont drogi Królówka – Sośliny

26 października 2017r. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą KRUSZ-BUD na przebudowę drogi gminnej nr 580281K Królówka – Sośliny o długości 786 m. Umowa została zawarta na kwotę 459.497,77 zł. Planowany termin realizacji prac do 10.05.2018r.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  • wykonanie lokalnej wymiany przebudowy na powierzchni  400m2
  • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej
  • wykonanie poszerzenia drogi o gr. 50 cm na dł. 786 mb i szerokości poszerzenia 0,5 mb
  • wykonanie warstwy profilowej o średniej grubości 3 cm na dł. 786 mb
  • ułożenie geosiatki wzmacniającej na dł. 786 mb
  • wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na dł. 786 mb
  • odtworzenie istniejących poboczy obustronnie na dł. 1502,0 mb
  • wykonanie malowania przejścia dla pieszych
  • umocnienie rowu korytkami o dł. 786 mb

Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji 7.2.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Królówka-Sośliny na dwóch odcinkach w km 0+005-0+255 oraz 1+398-1+974 o łącznej długości 826 m.b.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                                prow_logo

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/INFORMACJE_URZEDOWE/2017_10_27_podpisanie_umowy_sosliny.