Informacja o zapytaniu ofertowym

W dniu 15 stycznia 2018 roku Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,m,301641,2018.html