Informacja dotycząca zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Chronów – etap “A”

Informujemy, iż w dniu 16 stycznia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmująca miejscowości Chronów – etap „A” zatwierdzona uchwałą nr XLI/377/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 523 z dnia 16 stycznia 2018 r.).

Zgodnie z § 35 ww. uchwały zmiana MPZP obejmująca miejscowość Chronów– etap „A” wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 31 stycznia 2018 r.