Podpisano umowy na budowę ponad 12 kilometrów sieci wodociągowej

W dniu 18 stycznia br. zostały podpisane umowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka, pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz reprezentowaną przez Burmistrz Małgorzatę Więckowską, a Firmą Usługowo – Handlową MONTER z Bochni, której właścicielem jest pan Artur Kasprzyk.

Przedmiotem pierwszej umowy są roboty budowlane polegające na budowie oraz rozbudowie sieci wodociągowej wraz z węzłami sieciowymi, przejściami bez wykopowymi pod potokiem oraz drogą wewnętrzną w miejscowości Stary Wiśnicz w kierunku Podgródka o łącznej długości 4 875,0 m.b. Wartość robót wynosi 1.057.148,74 zł.

Druga umowa dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle o łącznej długości 2 903 m.b. Wartość prac wynosi 363.954,20 zł.

Zakres robót określony w trzeciej umowie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z węzłami hydrantowymi oraz przyłączami w miejscowości Muchówka o łącznej długości 4 782,3 m.b. Wartość robót wynosi 800.212,92 zł.

Prace będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji 7.2.2 “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania to 1 644 258,00 zł. Celem operacji jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 11,825 km.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

flaga_unijna                                                                               prow_logo