Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz (OZE)

Informujemy, iż Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., w/w projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zakres projektu obejmuje budowę instalacji OZE w gospodarstwach domowych mieszkańców Gmin oraz na budynkach Użyteczności Publicznej. W projekcie można uzyskać wsparcie na budowę instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła. Powyższy projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany jest w partnerstwie.

W ramach projektu zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie z terenu gminy Nowy Wiśnicz 103 gospodarstwa domowe oraz 2 budynki użyteczności publicznej. Łączna kwota dofinansowania jaka przypadła na gminę Nowy Wiśnicz wynosi 1 323 333,46 zł.

Całkowita wartość projektu to 68 991 097,56 zł, kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OZE-efrr-logo