Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz

W dniu 17.04.2019 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Poniżej publikujemy informację dla mieszkańców o postępie prac.

informacja dla mieszkańców przetarg (1)

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OZE-efrr-logo