Informacja dotycząca wyborów do Rady Powiatowej MIR

W związku z przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 roku wyborami do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu – pokój nr 15, udostępnia się do wglądu w okresie od 10 czerwca 2019r. do 17 czerwca 2019r. w godzinach pracy Urzędu spis członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

pełnomocnik
Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów
Paulina Roman