Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany MPZP części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1

W dniach od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. będzie można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (pokój nr 23) w godzinach pracy urzędu oraz na naszej stronie internetowej w zakładce: Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projektach zmian MPZP odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 r. w sali kina w Nowym Wiśniczu o godz. 16.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do tut. Urzędu.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1622822,obwieszczenie-burmistrza-nowego-wisnicza-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowe.html