Informacja o możliwości zapoznania się z raportem z akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu DK 75 – odc. Brzesko – Nowy Sącz

Informujemy, iż w siedzibie tut. Urzędu, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Zespole ds. Gospodarki Przestrzennej – tymczasowa lokalizacja  w budynku dawnej szkoły przy ul. Kościelnej 2 w Nowym Wiśniczu (pok. 4B) w godzinach urzędowania (pn. 08:00-16:00, wt. – pt. 07:00-15:00) można zapoznać się z fragmentem tomu I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA – gmina Nowy Wiśnicz z zachowaniem RODO dokumentacji projektowej dotyczącej spotkań informacyjnych w sprawie propozycji przebiegu wariantów nowych tras Drogi Krajowej nr DK 75 realizowanych w ramach zadania: “Przebudowa (budowa) drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odc. II” – etap II – Studium  Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.