Harmonogramy wywozu odpadów 2021

Zamieszczamy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 r.

 

Nowy Wiśnicz

Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kobyle, Kopaliny

Muchówka, Królówka, Połom Duży

Chronów, Łomna, Olchawa, Leksandrowa

Przypominamy!
Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz dla nieruchomości zamieszkałych organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. „wystawka”. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

Częstotliwość odbioru:
– 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem
W dniu zbiórki wystawiamy:
-zużyte meble, stoły, krzesła, szafki, dywany itd.
-zużyty sprzęt elektryczny (AGD, lodówki, pralki itp.)
-zużyty sprzęt elektroniczny (stary telewizor, radio, komputer itp.)

Uwaga! W momencie zakupu nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego użytkownik ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt, w punkcie sprzedaży w ilości nie większej niż ilość kupowanego przez niego sprzętu.

-żarówki, świetlówki, zużyte baterie, igły, strzykawki.

Uwaga! Odpady niebezpieczne należy wkładać do bezbarwnych, przeźroczystych worków tak aby możliwa była identyfikacja ich zawartości.

Przeterminowane leki
We wszystkich aptekach na terenie Gminy Nowy Wiśnicz prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków. Przy ich oddawaniu nie trzeba okazywać się dowodem tożsamości, ani też nie trzeba mieć np. paragonu potwierdzającego zakup w danej aptece.

Odpady budowalne oraz zużyte opony przyjmowane są tylko na PSZOK!
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi PSZOK znajdziesz tutaj