Bieżące utrzymanie dróg

W ramach bieżącego utrzymania dróg Gmina Nowy Wiśnicz wykonała obieranie rowów w Nowym Wiśniczu oraz w Starym Wiśniczu. W pierwszej z wymienionych miejscowości prace prowadzono na ul. Pogodnej- odcinek około 160 mb oraz ul. Szkolnej-odcinek około 150 mb. Natomiast w Starym Wiśniczu, na Zagrodach, oczyszczono i udrożniono rowy na odcinku ok. 50 mb.