Edukacja ekologiczna – spotkania z uczniami szkół

W ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)”- projekt dofinansowany w ramach RPO WM – Poddziałanie 4.4.3. gmina zorganizowała cykl spotkań. Działania proekologiczne skierowane były do dzieci i młodzieży w różnym wieku – od przedszkolaków po uczniów szkół podstawowych. Ukierunkowano je na poszerzenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zanieczyszczania powietrza poprzez nieodpowiednie palenie w piecach, spalanie śmieci jak również korzystanie ze starych kotłów. Ponadto poruszono tematykę związaną z właściwą segregacją śmieci, zasobami naturalnymi, odnawialnymi źródłami energii. Priorytetowym tematem spotkań był temat wymiany kotłów. Za pomocą prezentacji multimedialnej zobrazowano zagrożenia jakie niesie ze sobą palenie wilgotnym drewnem, nieodpowiednim węglem oraz użytkowanie starych kotłów niespełniających odpowiednich norm emisyjnych. Spotkania zakończone były quizami oraz konkursami, w których dzieci miały szanse zdobyć nagrody w postaci pucharów, książek i innych gadżetów. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym kierunkiem działań. Zauważalne było ogromne zainteresowanie dzieci tematyką i zaangażowanie w prowadzone spotkania. Dzięki środkom pozyskanym w ramach w/w projektu wymieniono na terenie gminy 38 kotłów na paliwa stałe oraz pozyskano środki na podnoszenie świadomości ekologicznej. Planuje się również przeprowadzenie tego typu spotkań mieszkańcami Gminy Nowy Wiśnicz.