„Partnerski projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

Z informacji przekazanych od Gminy Kocmyrzów- Luborzyca- Lider uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca. Wynik kontroli Urzędu Zamówień Publicznych dot. części IV – fotowoltaiki jest pozytywny także ostatnim krokiem przed realizacją zadania jest podpisanie umowy z Wykonawcą. W związku z dezorganizacją pracy w poszczególnych urzędach (odwoływane sesje) spowodowaną niepokojącą sytuacją w Polsce związaną z zagrożeniem epidemii koronowirusa Lider podjął decyzję o przesunięciu terminu podpisania umowy z Wykonawcą na czas po świętach Wielkanocnych. Ponadto, informujemy iż zmiany finansowe po przetargu w tym zmiany wysokości wkładu własnego mieszkańców nie wymagają aneksowania umów, dlatego zmiany będą przekazywane Państwu w postaci informacji pisemnej.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem oraz licznymi komunikatami, informujemy, iż dalsze informacje dotyczące projektu będą Państwu przekazywane za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OZE-efrr-logo