Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w wysokości 491 669,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej „Kobyle Dolne” w miejscowości Kobyle w km 0+000-0+213 oraz 0+226-0+484 wraz z remontem mostu w km 0+ 213-0+226” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie między innymi: remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez jej sfrezowanie i wykonanie nowej nawierzchni, remontu płyty mostowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz odtworzenie poboczy poprzez uzupełnienie tłuczniem. W ramach zadania zostanie wykonane również oznakowanie pionowe drogi. Realizacja zadania planowana jest do końca listopada 2020.

logo Fundusz Dróg Samorządowych