Laptopy dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Po przeprowadzeniu stosownych procedur związanych z zamówieniami publicznymi zakupionych zostało 47 kompletów laptopów z oprogramowaniem wraz z słuchawkami i bezprzewodową myszą. Zestawy komputerowe zostały oficjalnie przekazane na ręce dyrektorów placówek przez Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzatę Więckowską w dniu 9 czerwca br. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Nowy Wiśnicz. Zakupiony sprzęt został rozdzielony proporcjonalnie do ilości uczniów i tak przekazano dla :

SP Nowy Wiśnicz – 20 laptopów

SP Stary Wiśnicz – 9 laptopów

SP Muchówka – 3 laptopy

SP Królówka – 8 laptopów

SP Kobyle – 5 laptopów

PSP Chronów – 2 laptopy

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

loga