Zakończono remont drogi Stary Wiśnicz-Kobyle

Zakończono prace w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle w km 0+000-0+363, 0+704-2+493, 2+876- 4+604”. Dzięki jego realizacji powstała nowa nakładka asfaltowa na łącznej długości blisko 4 km. Ponadto między innymi odtworzono pobocza, wykonano oznakowanie poziome przystanków i przejść dla pieszych. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano również urządzenie pomiaru prędkości z wyświetlaczem prędkości rzeczywistej oraz podświetlany aktywny znak dwustronny przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem pasów przy szkole podstawowej. Pojawiły się również dodatkowe znaki drogowe. Prace wykonane zostały w dwóch etapach, część z nich rozpoczęto w 2019 roku. Koszt przeprowadzonych prac zamknął się kwotą prawie 1 300 000,00 zł. Część wkładu własnego stanowiły środki pochodzące z Budżetu Obywatelskiego miejscowości Stary Wiśnicz (120 000,00 zł) oraz BO miejscowości Kobyle (ok.97 100,00 zł). Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to blisko 606 400,00 zł.