Remont drogi Królówka-Muchówka zakończony

Zakończono prace w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 580275K Królówka – Muchówka w km 0+000-1+060, 1+070-2+448,2+809-3+595”. Nowo powstała nakładka asfaltowa na odcinku prawie 3,3 km poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. W ramach zadania wykonano również m.in. odtworzenie  poboczy, montaż urządzenia pomiaru prędkości z tablicą z zasilaniem solarnym oraz wyświetlaczem prędkości rzeczywistej, aktywny znak dwustronny, podświetlany z oświetleniem przejścia dla pieszych oraz dodatkowe znaki drogowe. Koszt przeprowadzonych prac wynosił blisko 1 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych prawie 633 600,00 zł.

logo Fundusz Dróg Samorządowych