Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu rozpoczął weryfikację danych zawartych w „deklaracjach śmieciowych”

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu rozpoczął kontrolę i weryfikację danych zawartych w „deklaracjach śmieciowych” – pod kątem liczby mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Przyczyną podjęcia powyższych czynności jest zaobserwowany fakt zwiększenia ilości odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Obecnie sprawdzane są informacje pozyskane z Ewidencji ludności, ZUK, MOPS oraz innych jednostek, które są porównywane z danymi zawartymi w deklaracjach.

Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy.

W związku z tym apelujemy o uczciwe i rzetelne  wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.  

Do 31 lipca 2020 roku mieszkańcy mają czas na złożenie pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku tych nieruchomości, w których w ostatnim czasie nastąpiła zmiana liczby osób mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenie dziecka, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy studiów wcześniej odpisanych osób itp.) należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niewypełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym pozostajemy do Państwa dyspozycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, pok. nr 11,12 oraz pod nr tel. 14 68 509 14, 14 68 509 47.

Do pobrania: druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami