Odnawialne źródła energii – informacja dla mieszkańców

W związku z informacją otrzymaną od firmy ELEKTROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Mymoniu, która zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych w Gminie Nowy Wiśnicz w ramach projektu pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” publikujemy poniższą wiadomość:

Przedłużające się procedury uzgodnień formalnych i technicznych spowodowały aktualizację przez Wykonawcę harmonogramu prac.

Aktualny termin wykonania instalacji fotowoltaicznych dla instalacji o mocy powyżej 6,4kW to 31 sierpnia 2020 roku, natomiast dla instalacji o mocy do 6,4kW to termin od 16 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto odpowiadając na liczne zapytania mieszkańców gminy odnośnie reklamujących się firm montujących instalacje fotowoltaiczne, informujemy że w ramach realizacji niniejszego projektu współpracujemy z następującymi firmami:

Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kudrowicach.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OZE-efrr-logo