Remont mostu w Kobylu

Trwają prace w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej “Kobyle Dolne” w miejscowości Kobyle w km 0+000-0+213 oraz 0+226-+484 wraz z remontem mostu w km 0+213-0+226, Gmina Nowy Wiśnicz”. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na drodze oraz kapitalny remont mostu na potoku Leksandrówka. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie prac planowane jest zgodnie z umową na 27 listopada 2020r.
W związku z prowadzonymi pracami, jak informowaliśmy tutaj, do 27.11.2020 wprowadzono zmianę w organizacji ruchu, polegająca na wyłączeniu z ruchu pojazdów. Ruch pieszy odbywa się specjalnie do celu przygotowaną kładką.

logo Fundusz Dróg Samorządowych